Your browser does not support JavaScript!
Welcome to ePage demo site
系友職涯發展暨學習成效意見調查問卷
 

親愛的畢業生您好

 恭喜各位同學即將踏上人生另ㄧ段旅程,在此先祝福各位同學鵬程萬里。此份問卷希望能了解即將畢業的您,,畢業後各項狀況及在學四年的學習成效您的耐心填答與具體建議是觀光系未來發展及課程設計的重要參考感謝您的協助!!

 

祝福各位畢業生

展翅高飛!   ㄧ切順利!           

                                                實踐大學  觀光管理學系

                                                   系主任  陳正宏

敬上

 

第一部分:基本資料

* 1 . 請問您是第幾屆畢業生(或哪一年畢業)?
* 2 . 請問您目前的就業狀況為何?
* 3 . 未就業原因
* 4 . 您目前服務機關性質是屬於
* 5 . 您目前工作地點
* 6 . 您目前工作薪資